Det er naturligvis vigtigt for dig og din familie, at jeres nye hjem er som I ønsker, det skal være.

Derfor er en grundig gennemgang af jeres ønsker og behov essentielt for et godt resultat.
Vi har god erfaring med at benytte nedenstående ”køreplan”, til at nå frem til en fælles forståelse af, hvilke krav og ønsker I har til jeres nye hjem:

1

Møde for eksempel i dit køkken, hvor du fortæller, hvad du gerne vil have.
Vi råder dig undervejs, der fører frem til en afklaring omkring dine behov.

2

Vi taler sammen med arkitekten, der kommer med forslag til løsninger og tegninger.

3

Vi undersøger forholdene med diverse sagkyndige og myndigheder:
Arkitekt, Ingeniør, Jordbundsundersøgelse, Landinspektør, stikledninger med flere.

4

Bygherre, arkitekt og BygBedreBolig mødes og gennemgår den foreslåede løsning – og foretager eventuelle tilpasninger.

For at opnå det optimale resultat ved opførelse af familiens nye bolig, er der mange detaljer, der skal tages stilling til. Derfor har BygBedreBolig sammen med Lean design udarbejdet to skemaer, der kan hjælpe bygherrer med at vurdere, hvad der skal være i den nye bolig.

Skemaerne kan vi udarbejde i fællesskab, eller I kan selv bruge det som inspiration til at præsentere jeres tanker for BygBedreBolig ved et personligt møde:

5

Vi udarbejder et overslag på pris med beskrivelse af, hvad det indeholder. Baseret på vores erfaringer fra tidligere opførte huse.

6

Købsaftale med tilbagekaldelsesklausul indgås.

Hvis det ved en senere tidspunkt, efter en mere detaljeret gennemgang af byggeriet, ikke kan opnås den forventede samlede pris for huset, kan du tilbagekalde – annullere – den indgåede købsaftale.

Det er vigtigt at vi har en købsaftale, for at kunne opnå gode priser på produkterne.

7

Eventuelle uafklarede behov afklares parterne imellem.

8

Du tegner en byggeforsikring.

9

Endelig kontrakt med eksakte priser på projektet.

10

Byggeriet starter.

11

Byggeriet følges løbende.

12

Byggeriet er afsluttet, og vi gennemgår huset med dig.

13

En Servicekontrakt kan indgås, såfremt det ønskes.

Vi tror på det, vi laver, og vil gerne give denne ekstra garanti.