Et godt indeklima giver velvære.

Effektiv ventilation og dynamisk solafskærmning er afgørende for, at der i et energieffektivt hus er et behageligt og sundt indeklima.

Huse opført med det anvendte byggesystem mere end opfylder de krav, der stilles til indeklimaet i et passivhus.

Et energieffektivt ventilationsanlæg med høj varmegenindvinding udskifter løbende luften i huset med frisk luft udefra. Det betyder, at luften i huset helt udskiftes i løbet af to timer.

Og filtret i ventilationsanlægget betyder, at luften er renere inde i huset end udenfor.

BygBedreBolig hjem betyder godt indeklima og høj kvalitet til sidste kvadratmeter.

Vælg det dårlige indeklima fra

Et dårligt indeklima kan give gener som utilpashed, hovedpine, koncentrationsbesvær, irritation af slimhinder i øjne, næse og luftveje, Infektionssygdomme – og i værste tilfælde hjertekarsygdomme og muligvis kræft på lang sigt.

Dertil kommer, at personer med astma og luftvejsallergi kan opleve, at deres symptomer forværres.

De væsentligste faktorer for at opnå et godt indeklima er:

  • Luftskifte (sikring af friskluft og i mod fugt)
  • CO2 (eftervisning af at luftskiftet sker optimalt i rummene)
  • Termiske forhold (overfladetemperaturer på loft, vægge og gulv – komfort)
  • Radon (indtrængende gas)
  • Formaldehyd (afgasning fra byggematerialer)
  • Partikler (fra byggematerialer)
  • Fugt og skimmelsvamp (indikatorer for byggefejl/-mangler og forkert luftskifte)
  • Dagslys (komfort og minimering af energiforbrug til faste lysinstallationer)
  • Akustik (komfort – afhænger af overflader og dørtætning)