De fremtidige skærpede krav til byggeri og indeklima, kræver nytænkning i byggebranchen.

Vi har valgt materialer, der i mange år har været anvendt til byggeri i Norge, Sverige og Tyskland, men endnu ikke i større omfang i Danmark, hvor traditionelt byggeri med teglsten stadig er mest udbredt.

Ved at gøre brug af vores byggesystemet er det langt nemmere at indfri de fremtidige skærpede byggekrav i henhold til 2020 kravene.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi bygger med det nye system:

Et BygBedreBolig hjem er i princippet opført med højisolerende 3. generations bygge ”elementer”, der eksempelvis måler 45 x 60 x 120 cm.  som på cirka en uge kan monteres, så huset hurtigt lukkes – og det indvendige arbejde påbegyndes – hvorved undgås, at der igennem længere tid er åbent for regnvand og fugt, der efterfølgende skal udtørres med energikrævende udstyr.

Herved undgås fugtproblemer med eventuel efterfølgende skimmelsvamp og lignende.

Byggeelementerne er præisoleret, og der kan i dag isoleres, så de krav der i 2020 bliver stillet til ny opførte huse, allerede nu kan tilfredsstilles.

Byggeri med disse byggeelementer reducerer udgravning til støbning og den betonmængde, der skal anvendes til byggeriet.

Fundamentet

Fundamentet og terrændæk er opbygget i et gennemprøvet funderingssystem, der blandt andet bevirker, at fundamentet er tæt lukket, hvorved kuldebroer helt undgås.

BygBedreBolig er konstrueret af rationelle byggeelementer.

Væggene

Elementerne stables som byggeklodser, fyldes med beton og udgør dermed en grundisoleret yder- og indervæg.

Det betyder kortere byggetid og dermed bedre byggeøkonomi.

Væggene er opbygget i EPS/KUB elementer, der med en eventuelt tillægsisolering af ydervæggene kan opnå den isoleringsevne / U-værdi du måtte ønske.

Huset pudses udvendigt, i den farve du ønsker det.

(Beklædningsklasse 1 jf EBB 2012)
Indervægge afsluttes med to lag 13mm gipskartonplader, der befæstes langs alle fire sider, herved opnås en brandbeskyttelse svarende til minimum K10 B-s1, d0.