Vand er i dag de fleste steder blevet dyrt.

En måde at nedbringe denne omkostning på, er at opsamle regnvand, der som ”gråt” vand kan anvendes til tøjvask og toilet med mere, hvor det ikke skal være drikkevand.

Herudover kan overfladevand, der ikke udnyttes til genanvendelse, eventuelt ledes ud i et nedsivningsanlæg, der etableres på grunden.