Prisen på dit nye hjem varierer alt efter, hvad du vælger af indretning.

Eksempelvis kan køkkener og badeværelser fås i mange forskellige prisklasser, fra det rimelige til det vildt luksuriøse – og dyre.

Vi har arbejdet med priser fra 12.500,- kr. pr. kvadratmeter op til godt 20.000,- kr. pr. kvadratmeter, hvorfor vi altid sætter os sammen med vore kunder, inden vi giver tilsagn om at bygge et hus.

Vi sætter en ære i, at alt det du ønsker i dit nye hjem, bliver undersøgt grundigt, og at det er inkluderet fra begyndelsen, så du på forhånd kender den endelige pris, uden der senere dukker ubehagelige ekstraomkostninger op midt i byggeriet.

Hvis du undervejs i byggeforløbet kommer med væsentlige ændringer, til det vi i forvejen har aftalt, genberegner vi prisen, inden vi går videre med byggeriet.

Hvordan er prisen på en BygBedreBolig-bolig i forhold til andre leverandører?

Det er sikkert lidt dyrere, end det du kan få tilbudt flere andre steder, men til gengæld bliver de fremtidige driftsomkostninger med stor sandsynlighed mindre hos BygBedreBolig end hos andre leverandører.

Du betaler nok lidt mere i begyndelsen, men har så til gengæld færre udgifter til dit hjem, efter en årrække – og stadig et hjem med et godt indeklima.